Valgustuse renoveerimine

Elektrienergia säästmise üheks võimaluseks, lisaks reaktiivenergia kompenseerimisele, mille tasuvusaeg on 1 kuni 2 aastat, on vana ja suure energiakuluga valgustuse renoveerimine.

Valgustuse renoveerimine ei vähenda ainult ettevõtte energiatarbimiskulusid, vaid parandab valgustuse kvaliteeti, vähendab valgustite hooldusega seotud väljaminekuid, parandab töökeskkonda, mis omakorda säästab töötajate tervist ja tõstab tööproduktiivsust.

Finetrek OÜ VALGUSTUSE RENOVEERIMISE pakkumine koosneb järgmisest:

1. Hetkeolukorra kaardistamine ja andmete analüüs:

  • Valgustugevuse ja elektrienergia tarbimise mõõtmine

2. Parima lahenduse väljatöötamine ja pakkumine vastavalt kasutatud ruumide või alade otstarbele (kontor, ladu, tootmisruumid, välisplats jne):

  • Valgusarvutuste ja -projekti teostamine
  • Uue valguslahenduse ettepaneku tegemine k.a. hinnapakkumine
  • Tasuvusaja välja arvutamine

3. Vajadusel vanade valgustite demonteerimine ning uue lahenduse paigaldus koostöös meie partneritega elektrimontaaži ettevõtetest.

Edukalt läbiviidud „võtmed kätte“ projekti näitel võime öelda, et näiteks suurel tööstusettevõttel, kes maksis vana valgustuslahenduse elektrienergia tarbimise eest keskmiselt 9 000€ kuus ja investeeris kaasaegsetesse valgustitesse ja valgusallikatesse koos paigaldusega 35 000€, tulemuseks oli elektrienergia tarbimise langus kuni 3500€/kuus. Projekti tasuvusperioodiks oli 7 kuud, mida saab hinnata erakordselt tasuvaks investeeringuks. Üldjuhul investeeringud, mis on seotud valgustuse renoveerimisega, tasuvad ennast ära 1 kuni 3 aasta jooksul.

Mis on „Võtmed kätte“ lahendus? – komplekslahendus, mis koosneb:

  • Hetkeolukorra kaardistamine ja andmete analüüs
  • Valgustite valik, projekteerimine ja hinnapakkumise koostamine
  • Tasuvusperioodi arvutus
  • Valgustite paigaldus koos vajalike lisatarvikutega
  • Garantii valgustitele 1 kuni 2 aastat sõltuvalt tootjast

Detailsema konsultatsiooni jaoks võtke meiega ühendust. Leiame just Teie jaoks parima lahenduse.

Head säästmist soovib Teile Finetrek OÜ Meeskond

Küsi asjatundjatelt

Indrek Berezjuk

Müügiinsener

+372 588 67 307

Estonian, English, Russian, Finnish

Kaire Parm

Müügiinsener

+372 56 66 7171

Estonian, English, Russian, Finnish